Przejdź do treści

Nadzór przyrodniczy

Głównym celem nadzoru przyrodniczego jest kontrola inwestycji na etapie jej realizacji, tak aby zminimalizować jej wpływ na środowisko przyrodnicze. Zazwyczaj jest następstwem wydanej decyzji środowiskowej która definiuje warunki na których inwestycja jest realizowana. Działania w ramach nadzoru obejmują fizyczne zabezpieczanie stanowisk gatunków lub siedlisk przyrodniczych, jak również konsultacje i pomoc merytoryczną.