Przejdź do treści

Opinie i doradztwo

Bardzo ważna w dzisiejszych czasach jest znajomość obowiązujących standardów opracowań, metodyk oraz regulacji prawnych. Pozwala to na uniknięcie takich działań wykonawców które mogą utrudnić realizację, terminowe zakończenie oraz eksploatację inwestycji.  Naszym głównym celem jest świadczenie pomocy poprzez merytoryczną ocenę dokumentacji z zakresu inwentaryzacji przyrodniczych, weryfikacji otrzymanych danych (ich wiarygodności) jak również minimalizacji oraz kompensacji zaproponowanych w inwestycji.  Działania te są realizowane w oparciu o przepisy prawa, wiedzę mającą swoje potwierdzenie w źródłach naukowych jak również wieloletnie doświadczenie zdobyte w kraju jak i za granicą. 

Przeprowadzamy:

  • audyt raportów w zakresie zagadnień przyrodniczych
  • audyt i kontrola  wyników przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej
  • audyty i kontrole przyrodnicze na potrzeby nadzorów budowlanych