Przejdź do treści

Waloryzacja przyrodnicza

Waloryzacja przyrodnicza polega na ocenie walorów przyrodniczych opracowywanego terenu, ze wskazaniem stref o różnej wartości, jak również podaniem elementów, które o tym decydują. Wskazuje zatem obszary lub warianty, na których konflikty ze środowiskiem przyrodniczym pozwalają na realizację danej inwestycji w sposób umożliwiający zachowanie walorów przyrodniczych danego terenu. Waloryzacja ściśle powiązana jest z inwentaryzacją przyrodniczą lub monitoringiem wybranych elementów takich jak fauna, flora czy zbiorowiska roślinne. Z tego powodu niezbędna jest znajomość wymagań ekologicznych gatunków objętych ochroną prawną, jak również procesów zachodzących w populacjach oraz ekosystemach.