Przejdź do treści

Ekspertyza botaniczna

Głównym zadaniem ekspertyzy botanicznej jest rozpoznanie zasobów oraz stanu szaty roślinnej obszaru inwestycji. W szczególności koncentruje się ona na gatunkach objętych ochroną prawną jak również uznanych za rzadkie w skali kraju lub regionu. Pełna ekspertyza powinna w swoim zakresie obejmować zbiorowiska roślinne (w tym siedliska przyrodnicze), rośliny naczyniowe, mszaki oraz wątrobowce. Termin i zakres terenowych prac uzależniony jest od rodzaju i charakteru inwestycji.

Ekspertyzy botaniczne wymagane są szczególnie przy inwestycjach weikopowierzchniowych, takich jak: elektrownie fotowoltaiczne, inwestycje drogowe, kopalnie odkrywkowe, budowa gazociągów jak również realizacja zabudowy na obszarach Natura 2000.

Co zawiera ekspertyza botaniczna ?

  • charakterystykę szaty roślinnej (zbiorowiska roślinne, rośliny naczyniowe, mszaki oraz wątrobowce) stwierdzonej podczas prac terenowych
  • analizę wpływu inwestycji na stwierdzone gatunki oraz obszary chronione
  • zakres minimalizacji oraz kompensacji, jeśli stanowiska gatunków objętych ochroną prawną zostaną zniszczone podczas prowadzenia prac