Przejdź do treści

Ekspertyza lichenologiczna

Ekspertyzę lichenologiczną wykonuje się w celu rozpoznania zasobów oraz stanu porostów makroskopowych (o plechach listkowatych i krzaczkowatych) na obszarze objętym inwentaryzacją. Wykonywane prace koncentrują się głównie na gatunkach objętych ochroną prawną jak również uznanych za rzadkie Termin i zakres terenowych prac uzależniony jest od rodzaju i charakteru inwestycji. Przyjmuje się że prace terenowe mogą być przeprowadzone przez cały rok, z wyłączeniem okresów w których występuje pokrywa śnieżna która uniemożliwia poszukiwania. Łatwiejsze do identyfikacji gatunki notuje się bezpośrednio w terenie, próbki trudniejszych zbiera się do oznaczenia w warunkach laboratoryjnych (binokular, mikroskop, chemikalia, TLC).

Ekspertyzy lichenologiczne wymagane są szczególnie przy inwestycjach wielkopowierzchniowych, takich jak: inwestycje drogowe, budowa gazociągów jak również linii elektroenergetycznych. 

Co zawiera ekspertyza lichenologiczna ?

  • charakterystykę lichenobioty stwierdzonej podczas prac terenowych
  • analizę wpływu inwestycji na stwierdzone gatunki
  • zakres minimalizacji oraz kompensacji, jeśli stanowiska gatunków objętych ochroną prawną zostaną zniszczone podczas prowadzenia prac