Przejdź do treści

Ekspertyza lichenologiczna

Ekspertyza lichenologiczna jest istotną częścią procesu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Ekspertyzę lichenologiczną wykonuje się w celu rozpoznania zasobów oraz stanu porostów makroskopowych (o plechach listkowatych i krzaczkowatych) na obszarze objętym inwentaryzacją. Wykonywane prace koncentrują się głównie na gatunkach objętych ochroną prawną jak również uznanych za rzadkie Termin i zakres terenowych prac uzależniony jest od rodzaju i charakteru inwestycji. Przyjmuje się że prace terenowe mogą być przeprowadzone przez cały rok, z wyłączeniem okresów w których występuje pokrywa śnieżna która uniemożliwia poszukiwania. Łatwiejsze do identyfikacji gatunki notuje się bezpośrednio w terenie, próbki trudniejszych zbiera się do oznaczenia w warunkach laboratoryjnych (binokular, mikroskop, chemikalia, TLC).

Ekspertyzy lichenologiczne są szczególnie istotne przy projektach związanych z dużymi powierzchniami, takimi jak inwestycje drogowe, budowa gazociągów oraz linii elektroenergetycznych.

W skład ekspertyzy lichenologicznej wchodzi:

  • charakterystykę lichenobioty stwierdzonej podczas prac terenowych
  • analizę wpływu inwestycji na stwierdzone gatunki
  • zakres minimalizacji oraz kompensacji, jeśli stanowiska gatunków objętych ochroną prawną zostaną zniszczone podczas prowadzenia prac