Przejdź do treści

Ekspertyza mykologiczna

Głównym zadaniem przeprowadzonej ekspertyzy mykologicznej jest rozpoznanie zasobów oraz stanu grzybów wielkoowocnikowych jak również śluzowców, na obszarze objętym inwentaryzacją. W szczególności koncentruje się na gatunkach objętych ochroną prawną jak również uznanych za rzadkie w skali kraju lub regionu. Prace terenowe przeprowadza się w dwóch głównych okresach; wiosennym oraz jesiennym. Łatwiejsze do identyfikacji gatunki notuje się bezpośrednio w terenie, próbki trudniejszych zbiera się do oznaczenia w warunkach laboratoryjnych (binokular, mikroskop).

Ekspertyzy mykologiczne wymagane są szczególnie przy inwestycjach wielkopowierzchniowych, takich jak: inwestycje drogowe, budowa gazociągów jak również linii elektroenergetycznych.

Co zawiera ekspertyza mykologiczna ?

  • charakterystykę grzybów wielkoowocnikowych oraz śluzowców stwierdzonej podczas prac terenowych
  • analizę wpływu inwestycji na stwierdzone gatunki
  • zakres minimalizacji oraz kompensacji, jeśli stanowiska gatunków objętych ochroną prawną zostaną zniszczone podczas prowadzenia prac