Przejdź do treści

Kompensacje przyrodnicze

Kompensacja przyrodnicza to zespół działań mających na celu przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, która została utracona w wyniku realizacji oraz późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia. Działania w ramach kompensacji podejmuje się jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa. Koncentrują się one głównie na przenoszeniu roślin, zwierząt lub tak jak w przypadku siedlisk ich odtwarzaniu w bliskim sąsiedztwie realizowanej inwestycji. W przypadku gatunków związanych bezpośrednio z danym typem siedliska (np. martwym drewnem), przenosi się je wraz siedliskiem w miejsca o podobnych parametrach ekologicznych. 

Wykonanie i realizacja kompensacji przyrodniczej jest trudne ponieważ wymaga dużej wiedzy z zakresu ekologii zbiorowisk roślinnych oraz gatunków których te działania obejmują. Niewłaściwie zaplanowana kompensacja może nie przynieść pozytywnego efektu jak również w przypadku zwierząt stanowić dla nich zagrożenie.