Przejdź do treści

Inwentaryzacja przyrodnicza

Co to jest inwentaryzacja przyrodnicza ?

Inwentaryzacja przyrodnicza to sporządzenie kompletnej dokumentacji zawierającej spis fauny, flory oraz przyrody nieożywionej na wybranym obszarze inwestycji. Wykonuje się ją aby ustalić czy dane przedsięwzięcie będzie miało szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. W swoim głównym zakresie powinna przede wszystkim uwzględniać gatunki oraz siedliska przyrodnicze objęte ochroną prawną, lub uznane za rzadkie. Zaleca się również uwzględnienie gatunków inwazyjnych, których realizacja przedsięwzięcia mogłaby ułatwić ich rozprzestrzenianie.

Efektem przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej jest ustalenie jak inwestycja (czy w ogóle) wpłynie na lokalną faunę oraz szatę roślinną. W dalszych etapach pozwala to wybrać wariant inwestycji który najmniej ingeruje w środowisko przyrodnicze, jak również umożliwia zaplanowanie działań kompensujących oraz minimalizujących.

Z czego składa się inwentaryzacja przyrodnicza ?

Prawidłowo wykonana inwentaryzacja przyrodnicza powinna być poprzedzona analizą danych literaturowych oraz niepublikowanymi materiałami badawczymi. Wykonane opracowanie powinno zawierać:

– ogólną charakterystykę terenu inwestycji z uwzględnieniem form ochrony przyrody znajdujących się na terenie inwestycji lub w bliskim sąsiedztwie,

– metodykę przyrodniczych badań terenowych obejmującej faunę oraz szatę roślinną ze wskazaniem obszaru jej prowadzenia, terminu oraz narzędzi które pozwalają poprawnie identyfikować odnalezione elementy przyrody ożywionej,

– szczegółowe wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji z uwzględnieniem gatunków oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną prawną,

– wpływ inwestycji na stwierdzone gatunki oraz siedliska objęte ochroną gatunkową, wraz ze wskazaniem środków minimalizujących oddziaływanie,

– dokumentację fonograficzną, mapy  przedstawiające wyniki, dane przestrzenne stwierdzonych gatunków w formacie ESRI  Shapefile,

Zakres, harmonogram oraz cena wykonanej inwentaryzacji są ustalane indywidualnie na podstawie danych przekazanych przez inwestora. Udział specjalistów jest uzależniony od  charakteru terenu oraz wielkości inwestycji.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dodaj komentarz